10/08/1626, 1

10/08/1626, 1

1 De Staten van Zeeland schrijven d.d. 4 aug. dat Philibert van Tuil van Serooskercken, heer van Tienhoven, als gecommitteerde raad van Zeeland in hun handen de eed heeft afgelegd. Zij verzoeken HHM hem commissie te verlenen als raad ter Admiraliteit te Middelburg met volmacht op de overige raden om hem de eed af te nemen.
Van de commissie zal ordonnantie worden gedepĂȘcheerd, maar de eed zal door HHM worden afgenomen.