10/08/1626, 8

10/08/1626, 8

8 Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 31 juli.
Vereist geen resolutie.