10/08/1626, 10

10/08/1626, 10

10 De graaf van Waldeck antwoordt d.d. 6 juli op de aanbeveling voor Abraham Boenen, juwelier te Amsterdam, dat de onmondige graaf van den Broeck niet bij machte is de crediteuren te betalen, maar wel aanbiedt de juwelen terug te geven en de rest in termijnen af te wikkelen.
De magistraat van Amsterdam krijgt een kopie van dit schrijven, dient de juwelier daarover te horen en HHM te informeren over de situatie.