10/08/1626, 12

10/08/1626, 12

12 Aangevoerd wordt dat de twee zoons van de heer van Aelst bij het halen van enkele paarden zijn aangevallen door soldaten uit Heusden en dat een van de twee daarbij is omgekomen. De soldaten hebben ongeveer achttien paarden naar Heusden gebracht.
De RvS zal zich over deze kwestie afdoende laten informeren en bij gebleken juistheid van het aangevoerde tegen de medeplichtigen conform het plakkaat stappen ondernemen.