10/08/1626, 14

10/08/1626, 14

14 Van der Haer is ontboden en gelast onmiddellijk de ordonnanties van de wagendiensten over 1625 klaar te maken. De commies heeft geantwoord dat hij door de RvS is vrijgesteld van de dagelijkse bezigheden om deze taak uit te voeren.
Ten aanzien van de hem aangezegde resolutie van 8 aug. over de monsterrollen meldt hij desgevraagd dat de RvS op dit punt nog geen besluit heeft genomen.