10/08/1626, 16

10/08/1626, 16

16 Rumen vraagt opnieuw wijnen voor Schwarzenberg te mogen doorvoeren.
Het verzoek wordt afgewezen conform de resolutie van 8 augustus.