10/08/1626, 17

10/08/1626, 17

17 Jan Jacobs Bruin is door de magistraat van Reval [Tallinn] verboden handel te drijven en de stad uitgezet.
De magistraat zal worden gevraagd af te zien van dit verbod en ook zullen HHM de koning van Zweden schrijven met het verzoek erop toe te zien dat Bruin gelijk voorheen zijn handel kan drijven en weer toegelaten wordt in de stad.