10/08/1626, 18

10/08/1626, 18

18 In een brief van de vorstelijke raden in Münster d.d. Münster 23 juli worden ernstige klachten geuit tegen de ingelegerde staatse soldaten. Men verzoekt daartegen maatregelen te nemen bij de hernieuwing van de plakkaten en anderszins.
De brief gaat met de bijgevoegde stukken naar de RvS voor advies.