10/08/1626, 3

10/08/1626, 3

3 Vosbergen meldt dat de Franse ambassadeur afraadt in het openbaar te klagen over de begunstiging die de Duinkerkers in Calais en Boulogne-sur-Mer ondervinden volgens het schrijven van Dorp. De ambassadeur zal een persoonlijk briefje aan de gouverneur schrijven. Ook lijkt het hem goed Mortaigne bij diens aldaar verblijvende zwager te laten informeren naar de situatie.
Mortaigne wordt gelast zijn zwager te schrijven en voor het overige laten HHM het erbij.