10/08/1626, 9

10/08/1626, 9

9 De gedeputeerden te velde sturen een rekest van de burgemeesters van Goch door, berichten over de aankomst van predikant Oosterzee en verzoeken te worden voorzien van geld.
Het schrijven gaat naar de RvS voor advies op de diverse punten. Wel zal geantwoord worden dat zij van de gedeputeerden die bij Ernst Casimir zijn alvast wat geld kunnen krijgen. Deze heren zal dienaangaande worden geschreven.
De ontvanger-generaal heeft gerapporteerd dat de solliciteurs hebben verklaard de nieuwe ruiters en het regiment Candale volledig te hebben betaald.
De gedeputeerden in beide legers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.