11/08/1626, 1

11/08/1626, 1

1 Michiel Sprangers verzoekt bij het Rotterdamse Admiraliteitscollege aanbevolen te worden voor een post als kapitein op de binnenwateren.
HHM laten appointeren dat hij zich tot de Admiraliteit moet wenden.