11/08/1626, 10

11/08/1626, 10

10 Naar aanleiding van de namens Haga overhandigde memorie zal aan de Amsterdamse Admiraliteit worden geschreven diens vervallen traktement te betalen.