11/08/1626, 11

11/08/1626, 11

11 Gedurende en na het beleg van Breda zouden enkele personen van de Admiraliteit te Rotterdam aan de kapitein bij schans Blaak hebben geschreven bepaalde schepen niet te doorzoeken.
Aan de Admiraliteit zal worden geschreven HHM over deze kwestie te informeren en eventueel de naam van de betrokken kapitein door te geven.