11/08/1626, 15

11/08/1626, 15

151 Men heeft vernomen dat de markies van Courtomée van plan is een duel aan te gaan met luitenant-kolonel Du Thiaux omdat deze laatstelijk in een duel zijn zoon heeft doodgestoken.
HHM kunnen deze goddeloze praktijk op geen enkele manier dulden en laten de markies het duelleren uitdrukkelijk verbieden. Om de tweegevechten te bestrijden is Du Thiaux vanwege het doden van de zoon van de markies bij deze uit al zijn ambten ontslagen en wordt hij gevangengezet op de Voorpoort. De RvS zal tegen hem procederen. Ook de secondanten die aan weerszijden bij het duel hebben geassisteerd zijn bij deze uit hun eventuele ambten ontslagen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51.