11/08/1626, 16

11/08/1626, 16

161 Broechoven is teruggekeerd uit het leger, overhandigt een brief van Z.Exc. d.d. 9 aug. en verklaart in aanwezigheid van de RvS de redenen van zijn komst. De vier nieuwe Engelse regimenten hebben namelijk sinds enige tijd geen betaling uit Engeland ontvangen en hun officiers hebben Z.Exc. gevraagd of hun dienst na 1 september wordt voortgezet. Z.Exc. en de gedeputeerden te velde zouden op dit punt graag de resolutie van HHM vernemen.
Niettegenstaande de grote problemen die er zijn met het opbrengen van de ordinaris lasten en met de betaling van de op de gewesten gerepartieerde troepen zijn HHM van mening dat het afdanken van meerdere compagnie├źn op dit moment te schadelijk zou zijn. Met advies van de RvS is dan ook besloten de regimenten nog gedurende twee lange maanden aan te houden. Z.Exc. zal de officiers aanzeggen dat hun door de Engelse koning bezoldigde dienst niet afloopt op 31 augustus, maar zes maanden na de opzegging van 4 mei, dus dat zij nog twee maanden na 1 sept. hebben te dienen. Z.Exc. zal hun de betaling van die twee maanden garanderen, ook als de koning het geld daartoe niet beschikbaar stelt. De gedeputeerden te velde moeten hun uitbetalingen van weekgelden voortzetten, de betaling van de volgende twee maanden zal nog nader bepaald worden.
Joachimi zal met spoed op de hoogte worden gesteld en dient bij de koning nog eens aan te dringen op verlenging van de vier regimenten met een jaar, zodat hij de troepen hieromtrent in een ander seizoen en bij gelegenheid kan gebruiken. In elk geval moet Joachimi vasthouden aan de Engelse bezoldiging van de regimenten tot 4 november.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51.