11/08/1626, 4

11/08/1626, 4

4 Hendrick Vries, burger van Xanten, verzoekt het hem door de Amsterdamse Admiraliteit verstrekte paspoort voor uitvoer van laken naar Xanten terug te mogen hebben.
Het paspoort zal worden gerestitueerd mits op de achterkant is aangetekend dat daarop geen uitvoer mogelijk is.