11/08/1626, 6

11/08/1626, 6

6 De RvS adviseert d.d. 6 aug. naar aanleiding van de hem op 30 juli ter hand gestelde brieven van de Gedeputeerde Staten van Utrecht aan zowel Z.Exc. als de Utrechtse gedeputeerden in 's- Gravenhage, het meerdere aan daggelden voor de wagens niet te compenseren vanwege de verstrekkende gevolgen voor de overige provincies.
HHM nemen het advies over.