11/08/1626, 7

11/08/1626, 7

7 De RvS moet advies uitbrengen over het verzoek van kapitein William Bruncarts om een tegemoetkoming voor de zes maanden die hij absent is geweest.