11/08/1626, 8

11/08/1626, 8

8 HHM staan toe dat Holland Leonora van Bossu, de weduwe van de heer van Marquette, de helft betaalt van diens pensioen à 1.000 gld. per jaar.