12/08/1626, 1

12/08/1626, 1

1 Lyclama schrijft d.d. Deventer 31 juli o.s. dat men de afbraak van enige werken bij Oldenzaal heeft moeten aanbesteden en dat de Fransen nog niet zijn betaald.
Bij gelegenheid zal worden geantwoord dat de ontvangstbewijzen van de verstrekte voorschotten aan de ontvanger moeten worden gestuurd opdat ze van de volgende maanden afgetrokken kunnen worden.