12/08/1626, 10

12/08/1626, 10

10 Geconstateerd wordt dat Wassenaer niet is verschenen om HHM opheldering te verschaffen over hetgeen hij over de heer van Haultain heeft geschreven in zijn historie.
Aangezien HHM tevreden zijn met het door Haultain gevoerde bevel over de schepen zal aan het stadsbestuur van Amsterdam worden geschreven Wassenaer over zijn geschrift - dat bovendien tegen de plakkaten in niet eerst is gecontroleerd - scherp te berispen. Hem moet in het vervolg elke publicatie worden verboden die niet eerst is geïnspecteerd en van octrooi voorzien.