12/08/1626, 2

12/08/1626, 2

2 De Rotterdamse Admiraliteit adviseert de ingezetenen van Zevenbergen toe te staan hun verse vis bij schans Blaak te verlicenten. Zij mogen echter met de vis niet voorbij Dinteloord en de Brabantse zijde van de Dintel varen, maar moeten die door de Roodevaart, langs de oorlogsschepen, naar het kantoor aan de Blaak brengen. Daar wordt licent geheven en vervolgens zal bij het fort Noordam nog een laatste controle plaatsvinden.
HHM besluiten conform dit advies, maar op voorwaarde dat de Admiraliteit strikte maatregelen neemt teneinde fraude te voorkomen.