12/08/1626, 5

12/08/1626, 5

5 Het rekest van Christiaen Gillis, Marie, weduwe Crouw, en Frans Pacque, is afgewezen. Deze schippers uit het Land van Luik wilden met twee met ijzer geladen paatschepen de Republiek binnenvaren.