12/08/1626, 8

12/08/1626, 8

8 De besluitvorming inzake de vier nieuwe Engelse regimenten is hervat. Brouchoven verzoekt ten spoedigste geld naar het leger te sturen.
De RvS zal bij de provincies die nog steeds hun aandeel in de legerlasten niet hebben opgebracht, aandringen hun betaling niet langer uit te stellen.