12/08/1626, 9

12/08/1626, 9

9 De pachters van het kwart van de konvooien en licenten hebben verzocht het bedrag dat de Admiraliteiten hun nog schuldig zijn van de onkostenvergoeding van 40.000 gld. af te trekken van de subsidies voor deze Colleges.
Aan de Admiraliteiten zal worden geschreven dat dit inderdaad zal gebeuren als zij de betaling nog langer weigeren.