13/08/1626, 14

13/08/1626, 14

14 Op verzoek van de pachters van het kwart der konvooien en licenten zal aan de Admiraliteit te Dokkum worden geschreven ervoor te zorgen dat uitsluitend die personen geld ontvangen die door het College zijn gecommitteerd.