13/08/1626, 15

13/08/1626, 15

15 De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat Dordrecht klaagt over de op 28 juli genomen resolutie waarin Brabantse dorpen is opgelegd hun benodigdheden uitsluitend uit Bergen op Zoom te halen zolang zij hun lijsten nog niet hebben ingeleverd.
De Rotterdamse Admiraliteit zal worden geschreven de dorpen hun lijsten te doen overdragen zodat er een passende beslissing genomen kan worden.