13/08/1626, 18

13/08/1626, 18

18 Naar aanleiding van de op 7 aug. door de Venetiaanse ambassadeur achtergelaten brief waarin Venetië de voortzetting van het secours opschort, is besloten Berck een kopie te sturen met de opdracht om op de verstrekking van het subsidie te blijven aandringen. Ook aan de republiek zelf zal worden geschreven met het verzoek de financiële steun te verlengen onder verwijzing naar de in de brief van 20 juni gegeven pregnante redenen en het feit dat HHM nu twee legers te velde heeft.