13/08/1626, 19

13/08/1626, 19

19 In overeenstemming met het advies van de RvS is de ingezetenen van het dorp Veen toegestaan maandelijks op plaatsen naar keuze, tegen aftekening op de achterzijde van de akte, te halen: zeventien zakken koren, een en een derde zak zout, driehonderd pond kaas, een ton haring, een ton azijn, honderdtwaalf pond zeep, een kwart olie, kaarsen, kruiden, suiker, pruimen en dergelijke naar behoefte.