13/08/1626, 2

13/08/1626, 2

2 Naar aanleiding van de memories over de klachten die door Essen en Elberfeld [Wuppertal] zijn geuit, adviseert de RvS alvorens te beslissen eerst de gouverneur van Emmerik daarover te horen.
De RvS zal conform zijn advies de gouverneur doen horen.