13/08/1626, 3

13/08/1626, 3

3 Rondal Tomson, konstabel op het schip van kapitein Leuw jr., verzoekt in verband met het overlijden van zijn vader paspoort en restcedel om naar Engeland te kunnen gaan. Zijn broers menen namelijk dat hij niet meer in leven is en zullen hem anders van de erfenis uitsluiten.
De Admiraliteit zal hem paspoort en restcedel verstrekken, nisi causam.