13/08/1626, 7

13/08/1626, 7

7 Conform de resolutie van 11 aug. zal Doublet de assignatie van 100.000 gld. op Pieter van Beeck geven. Ook zal hij met Schoonhoven en Brasser in liquidatie treden over de geĂ«iste renten opdat passende ordonnantie kan worden gedepĂȘcheerd.