13/08/1626, 8

13/08/1626, 8

8 Conform de resolutie van 8 aug. is onderzocht welke wissels door dr. Pynacker zijn getrokken. Hij heeft eerst 1.000 realen van achten met 1.600 realen getrokken, een tweede wissel beliep 1.800 realen en de laatste 3.300 realen.
Met een besluit over de acceptatie van de laatste wisselbrief wordt nog gewacht.