15/08/1626, 13

15/08/1626, 13

13 Na beraad over het gebruik van de schepen voor de tweede Engelse vloot is afgesproken tien schepen naar Engeland te sturen om te vernemen of de vloot daar gereed is. Als dat het geval is zal men zich erbij voegen en zo niet, dan zal men naar de kust van Spanje varen om te bezien hoe de vijand aldaar schade kan worden toegebracht. Dit besluit zal door aan admiraal Reael mee te geven brieven aan Z.Exc. worden meegedeeld, met het verzoek bij instemming met het besluit de admiraal te voorzien van de nodige depĂȘches.