17/08/1626, 12

17/08/1626, 12

12 Pieter Hoeffyser, ontvanger van de konvooien en licenten te Amsterdam, laat weten dat op 31 aug. de achterstallige rente, de rente-op-rente en de makelaardijkosten van de 248.000 gld. die hij voor de keurvorst van Brandenburg heeft geleend, zullen vervallen. Het totale bedrag - onder aftrek van 4.000 gld. die hij 24 mei heeft ontvangen van Lubbert van Renssen, de ontvanger van de Gulikse contributies - komt op 166.991 gld. 3 st. Hij verzoekt opdracht tot betaling en aflossing van dit bedrag.
Besloten wordt Hoeffyser te machtigen deze som te lenen op krediet van het land ten laste van de contributies van het Land van Gulik en de helft van het aandeel dat de keurvorst heeft in de domeinen van Gulik [J├╝lich], Berg en Ravensberg. Hij mag de lening ook per 1 sept. met een half jaar verlengen.