18/08/1626, 9

18/08/1626, 9

9 Blanckeroort krijgt ordonnantie van diens vandaag verschenen drie maanden traktement.