18/08/1626, 11

18/08/1626, 11

11 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 27 juni over vijandige handelingen van de VOC op de Rode Zee.
Dit zal de Compagnie worden meegedeeld met een verzoek om inlichtingen over deze zaak.