18/08/1626, 12

18/08/1626, 12

12 Net als vorig jaar ontvangt Adriaen van de Cruice 20 gld. vanwege toezending van enkele nouvelles.