18/08/1626, 3

18/08/1626, 3

3 Hendrick van den Heuvel uit Rotterdam en Harmen Cincq, advocaat voor het Hof van Holland, staan borg voor ontvanger Vroesen. Zij verzoeken met het oog op het opmaken van diens rekening onder inventaris te mogen beschikken over de boeken en papieren van de ontvanger die bij de Rotterdamse Admiraliteit berusten.
De Generaliteitsrekenkamer wordt advies gevraagd.