18/08/1626, 4

18/08/1626, 4

4 Gemeld wordt dat luitenant-kolonel D'Estiou1in 's- Gravenhage is gesignaleerd.
HHM laten de RvS aanzeggen hem gevangen te doen nemen.

1 In S.G. 51stond eerst 'Du Thiaux' .