18/08/1626, 5

18/08/1626, 5

5 Vosbergen overhandigt een aan de Staten van Zeeland gericht rekest. Daarin geeft de classis van Tholen te kennen dat de aartshertogen op 5 april 1621 op verzoek van de pastoors en priesters uit het district Breda en Bergen op Zoom een generaal sauvegarde hebben verstrekt aan alle kinderen en personen die de mis willen bijwonen. Zij die op het platteland begeren te wonen krijgen geen paspoort tenzij zij de gereformeerde religie afzweren en de eed van trouw aan de Infanta afleggen.
Het rekest gaat naar de RvS die deze praktijk nauwlettend in de gaten moet houden en advies dient uit te brengen omtrent de beste maatregelen in deze zaak.