19/08/1626, 5

19/08/1626, 5

5 Cornelio Berck, consul te Livorno, schrijft d.d. Livorno 27 juli in antwoord op de brief van HHM d.d. 2 juni dat in dit jaar vanuit Livorno geen schepen naar Griekenland zijn gevaren, behalve Den Swarten Arent onder schipper Jacob Janssen van Hoorn en een in Algiers gekocht Frans scheepje.
Er valt geen resolutie.