19/08/1626, 12

19/08/1626, 12

121 De Perzische ambassadeur heeft zijn verzoek om voorschrijven aan Venetië ter bevordering van de belangen van de daar verblijvende kooplieden uit Perzië toegelicht.
Berck zal worden geschreven dit bij gelegenheid aan te bevelen.
De ambassadeur heeft eveneens verzocht naar Z.Exc. te mogen gaan om zijn afscheid te nemen. Ook verzoekt hij iemand in ambassade met hem mee te zenden.
Het afscheid van Z.Exc. wordt hem toegestaan. Met de VOC zal over het dragen van de kosten worden gesproken. Het punt van de ambassade wordt nog in beraad gehouden.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 702.