19/08/1626, 14

19/08/1626, 14

14 Naar aanleiding van zijn verzoek om verlenging van de commissie als extraordinaris commies van de konvooien en licenten is Barent Tapkens voor zijn onkosten beloond met 150 gld. De Rotterdamse Admiraliteit zal gevraagd worden te informeren naar de bereidheid van Pieter van Goutswaert het ambt van adjunct commies-generaal te aanvaarden. Hij is op 8 april 1625 in deze functie aangesteld maar op 17 okt. 1625 daarvan ontheven voor de duur van zijn burgemeesterschap van Rotterdam.