19/08/1626, 3

19/08/1626, 3

3 Secretaris Huigens komt ter vergadering melden dat de RvS geen bezwaar heeft tegen de verlening van neutraliteit aan de steden in Mark, maar wel in overweging geeft eerst de Kleefse raden op de hoogte te stellen van dit voornemen.
Besloten wordt conform het advies van Z.Exc. en de gedeputeerden te velde om de gevraagde neutraliteit te verlenen op voorwaarde dat van de Infanta, de keurvorst van Brandenburg en de vorst van Neuburg eenzelfde akte zal worden geƫist waarvan HHM kopie zal worden gezonden. Dit zal Z.Exc. worden teruggeschreven.