19/08/1626, 6

19/08/1626, 6

6 Johannes Baers, predikant te Vreeswijk, verzoekt 200 gld. die hij schuldig is vanwege de ziekte van zijn vrouw.
Hem wordt 60 gld. toegekend.