19/08/1626, 8

19/08/1626, 8

8 Eck en andere gedeputeerden van HHM hebben gerapporteerd dat kapitein Willem van Brederode en andere officieren die op de vloot van L'Eremite hebben gediend, hun afrekening hebben meegebracht met afdoende rol van de overleden bemanning.
Degenen met een dergelijke afrekening zullen een voorlopige betaling ontvangen. Totdat alle boeken zijn aangekomen en de definitieve afrekening is gemaakt, zal echter ook nog een bedrag worden ingehouden.