20/08/1626, 3

20/08/1626, 3

3 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Isselburg 17 aug. dat de vier Engelse regimenten hebben verklaard tot trouwe dienst bereid te zijn tenzij zij van hun koning een ander bevel ontvangen.
Er valt geen resolutie.
Tevens verzoeken de heren te worden voorzien van geld en vragen zij de verkoop van te Nijmegen in voorraad gehouden haver te gelasten.
De RvS moet daarover beslissen en ook over het verzoek om levensmiddelen van die van Isselburg. De Admiraliteiten zal bovendien worden geschreven geen buskruit meer te laten uitvoeren.