21/08/1626, 8

21/08/1626, 8

8 Languerack schrijft d.d. Parijs 8 aug.
Vereist geen resolutie.