21/08/1626, 1

21/08/1626, 1

1 De verpachting van het kwart der konvooien en licenten komt opnieuw ter sprake. Men vraagt zich met name af of de 1.000 gld. naar Block moet gaan, ook als hij niet blijft bij zijn bod van gisteren.
Aangezien er ten stadhuize ook nog verpachtingen van imposten gaande zijn, wordt de beslissing over de 1.000 gld. gelaten aan de schepenen van 's- Gravenhage. De gecommitteerden van HHM zullen zich daarin schikken en dit publiek maken. Als Block de 1.000 gld. krijgt toegewezen zonder aan zijn bod gebonden te worden, zullen de gecommitteerden de pacht nogmaals ophangen en opnieuw 1.000 gld. op het hoogste bod stellen, met een ondergrens van 400.000 gld.